صفحه تصویرروز 19 امرداد 94

 این صفحه سینمایی روزنامه کیهان (تصویرروز) هفته گذشته است که جا ماند. شامل مطالبی درباره:

 فیلم «بادیگارد» حاتمی کیا و بایدها و نبایدهای سینمای سیاسی ملی و آماده گر برای ایران امروز.
برنامه مشاعره سیما.
بخش دوم تحلیل ساختاری و محتوایی نمایش «فصل شیدایی»
و گپ و گفتی با سیدامیر جاوید درباره برنامه خوب این روزهای او «بزرگراه همت»

/ 0 نظر / 20 بازدید