شماره 21 تیر صفحه فرهنگ مقاومت روزنامه کیهان

مدتی است که مسئولیت صفحه فرهنگ مقاومت روزنامه کیهان به بنده واگذار شده است. برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا. از همه شما دوستان می خواهم که کمک کنید برای زنده نگه داشتن این راه.
لینک صفحه:

http://kayhan.ir/fa/issue/475/8

 
/ 0 نظر / 29 بازدید