صفحه سینمایی روز دوشنبه 29 تیر روزنامه کیهان

http://kayhan.ir/fa/issue/480/8

در این صفحه مطالبی درباره سریال های شب های قدر سیما، ویژه برنامه های
سیما در ماه رمضان (به جز سریال ها)، نگاهی به فیلم "هجرت:خدایان و
پادشاهان" و تحلیلی درباره تولید و پخش مینی سریال در سیما منتشر شده است.

عکس ‏آرش فهیم‏
/ 0 نظر / 18 بازدید