آیا منتقدان توافق هسته ای، با نتانیاهو همصدا هستند؟

من در زمینه مباحث سیاسی و به طور خاص هسته ای، تخصصی ندارم و سعی می کنم که در حیطه هایی که متخصص نیستم، کمتر سخن بگویم. اما طی هفته های اخیر و به ویژه پس از توافق وین، گزاره ای در بین برخی رایج شده است که اعصابم را بدجوری آزار می دهد. اینکه عده ای می گویند، منتقدان توافق هسته ای، همسو و همصدای نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودک کش اسرائیل هستند! 

این ناراحتی، فارغ از درست یا غلط بودن نظر منتقدان توافق در من پدید می آید. مسلم است که اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، باید به نظرات موافق و مخالف با توافق احترام بگذاریم. شاید آن هایی که مخالف توافق هسته ای هستند، اشتباه می کنند، من نمی دانم و توان ارزیابی و قضاوت ندارم. اما به هر حال، نظر مخالفان هم محترم است.
اما شگفت انگیز، آن هایی هستند که مخالفان و منتقدان توافق هسته ای را با اسرائیل، همسو می دانند. این عده یا خود را به خواب زده اند، یا آنقدر نادان و جاهل هستند که تفاوت مخالفت نتانیاهو با توافق هسته ای را با انتقاد برخی از هموطنان خودمان با این توافق نمی فهمند! 
اول اینکه اساسا مخالفت نخست وزیر اسرائیل با توافق، با انتقاد برخی از داخلی ها به توافق یکی نیست. نتانیاهو از «توافق با ایران» شاکی است، اما داخلی ها با «توافق با آمریکا» مخالف هستند. دلیل مخالفت نتانیاهو با توافق هسته ای این است که او به هیچ چیزی غیر از تهاجم نظامی و نابود کردن تأسیسات هسته ای ایران راضی نیست. اما منتقدان داخلی توافق -درست یا غلط- معتقدند که این توافق فقط در جهت تضعیف ایران و ممانعت از پیشرفت هسته ای و نظامی ایران است. ضمن اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای ما هیچ گاه به انتقادات وارده پاسخ روشنی نمی دهند و هنوز بسیاری از مسائل مربوط به توافق وین، مغشوش و مبهم است. آیا به راستی با توافق وین قرار است همه تحریم ها علیه ایران لغو شود و ما هم می توانیم به فعالیت هسته ای خودمان ادامه دهیم؟ آینده، پاسخ این سوال را خواهد داد!

/ 0 نظر / 17 بازدید